Anmeld Skade

Anmeld Skade

 Døgnalarmcentral

+45 70 10 50 50

UlykkeAnmeldes på blanket:  Skadeanmeldelse – Ulykke

Ulykke – tandskadeAnmeldes på blanket:  Skadeanmeldelse – tandskade

ArbejdsskadeAnmeldes online hos Arbejdskadestyrelsen:  Anmeld arbejdsskade online