• +45 77 345 347
  • kontakt[at]globeaupairforsikring.dk

Skal i være Au pair værtsfamilie?  - Regler/Godt at vide

Hvis i skal være Au pair værtsfamilie for en Au pair-person fra udlandet, så er der nogle regler der skal følges i denne forbindelse.
Bl.a. er det lovpligtigt, at købe en Au pair-forsikring, som dækker Au pair under denne ophold i Danmark, og dette er en specialkombineret forsikring, der består af følgende dækninger; Ulykkesforsikring, Arbejdsskadesforsikring og hjemtransportforsikring.
Forsikringen skal tegnes inden Au pair ankommer til Danmark.

Krav til Au pair

Au pair  skal være fyldt 18 år, men må ikke være fyldt 30 år på tidspunktet for ansøgningen.
Au pair må ikke tidligere have levet i fast parforhold, registreret partnerskab, eller have være gift, og Au pair må heller ikke have børn, eller være gravid på ansøgningstidspunktet.

Krav om opholdet

Der er et krav om at Au pair får et udbytte ud af opholdet, og det skal have en naturlig sammenhæng med Au pair livsforløb indtil videre.
Au pair skal have gennemført det der svarer til mindst 9. klassetrin (8. klassetrin i nogle tilfælde), og formålet er at forbedre Au pairs sproglige og faglige kundskaber, og give Au pair en kulturel indsigt
Au pair må ikke haft mere end et tidligere Au pair ophold i EU/EØS-lande eller Schweiz
Au pair må heller ikke som udgangspunkt, tidligere haft opholdstilladelse i Danmark, eller arbejdet som Au pair for anden familie i mere end 1 år.
Au pairs nationalitet skal være forskellig fra alle medlemmerne i Au pair værtsfamilien.

Krav til værtsfamilien

Der skal være mindst én forælder og der skal være mindst ét hjemmeboende barn under 18 år, for at man kan blive au pair værtsfamilie
Mindst en af forældrene skal som udgangspunkt have dansk statsborgerskab.

LOVPLIGTIG FORSIKRING - Store bøder hvis den ikke er på plads!

Udlændingestyrelsen foretager stikprøver for at kontrollere at der er tegnet den lovpligtige Au pair forsikring, og der gives store bøder til værtsfamilien, såfremt den lovpligte Au pair forsikring ikke er på plads

Ny i Danmark, har samlet en række nødvendige oplysninger, omkring det at skulle være Au pair-værtsfamilie, og det kan du læse meget mere om her: NY I DANMARK

Det siger kunderne

Nyheder

INGEN RISIKO

Såfremt aupair ikke kommer får du hele præmien retur!

Ændringer? Hvis det bliver nødvendigt at ændre policen, skifte aupair, eller stoppe forsikringen hvis aupair fx. rejser før tid, så tilbagebetaler vi præmien for den ubrugte periode uden omkostninger!

 

Vores forsikringer

FORSIKRINGSBETINGELSER
- Ulykke/hjemtransport
- Arbejdsskade

ØVRIGE FORSIKRINGER
Globe Agentur

Globe Aupairforsikring

Amagertorv 27, 2.
1160  København K

+45 77 345 347
kontakt[at]globeaupairforsikring.dk

MC Visa JCB CUP AMEX DK 43px